Med Indput Talks ønsker vi at skabe en tydeligere kontakt mellem de studerende og dem, vi undervises af på instituttet, med det formål at bygge bro mellem de studerende og forskningsverdenen.

Vi ønsker, at forskere og studerende bliver mere tilgængelige for hinanden og at belyse aktuelle emner inden for det psykologiske genstandsfelt - emner som ikke nødvendigvis optræder som pensumlitteratur.

 

1: Simo Køppe og Mads Bank
om kritik og oprør

“Følgende optagelse er en samtale om kritik og oprør mellem professor i psykologi, Simo Køppe, og PhD i psykologi, Mads Bank.”