Vilkår

Alle er velkomne til at bidrage med indlæg som eksterne skribenter, dog påtager redaktionen sig intet ansvar for materiale indsendt uopfordret. Eksterne indlæg indsendes til redaktionens mailadresse med relevante kontaktoplysninger herunder navn, mailadresse og evt. telefonnummer. Redaktionen forbeholder sig retten til at udelade, redigere og forkorte indsendte indlæg samt indsætte billeder og illustrationer. Dette vil dog ske under kommunikation med den eksterne skribent.

Indlæg bragt i Indput repræsenterer alene skribenten eller skribenternes meninger og er således ikke et udtryk for Foreningen Indputs holdning, med mindre dette klart fremgår af artiklen.

Tryk:
Frederiksberg Bogtrykkeri

Udgivet af:
Foreningen Indput,
Institut for Psykologi, KU


Skrivevejledning

Der findes ingen fast opskrift på en god artikel, men Indput lægger vægt på at artiklerne fokuserer på det interessante, det underholdende, det kritiske, det overraskende, det oplysende, det provokerede: dér hvor man viser holdning, hvor holdninger brydes, hvor der argumenteres, hvor der gøres skarpe iagttagelser, overvejes originale pointer, og dér hvor psykologien får et liv, fordi den behandles i relation til verden i det hele taget.

En normal artikel er mellem 5.000 og 10.000 tegn inklusiv mellemrum. Skribenten bedes tage stilling til størrelsen – en kort artikel med en stærk pointe virker bedre end en lang artikel med en svag. En kommentar til et emne kan være væsentlig kortere end 5.000 tegn, en artikel kan måske være længere, men det skal være nødvendiggjort i artiklens særlige indhold eller vinkel.

Alle er inviteret til at indsende artikler eller forslag!


Formalia

Artikler sendes til: redaktion@indput.dk

Herunder følger noget teknisk formalia. Retningslinjerne skal ikke nødvendigvis være fulgt til punkt og prikke, men det vil lette processen, hvis den eksterne skribent har taget højde for relevant formatering osv.

 • Artiklen bør indeholde:
  • En overskrift
  • Kreditering af artiklens forfatter(e) og illustrator(er) inklusiv titel (f.eks stud. psych.)
  • En manchet/indledning: Manchetten er det fremhævede tekststykke i begyndelsen af artiklen (højst 10 linjer). Det er som udgangspunkt godt med en manchet for at give læseren en smagsprøve på indholdet, men der behøver ikke være en hvis det clasher med artiklens genre (fx essay eller digt).
  • Til indholdsfortegnelsen: En beskrivelse af artiklen til brug i indholdsfortegnelsen - max 35 anslag. 
  • Eventuelt illustrationer: Det er skribentens ansvar at sørge for illustrationer til artiklen; enten kan de bruge egne billeder/tegninger eller tage kontakt til en illustrator. ­  
  • Eventuelt layoutønsker: Hvis en skribent har ønsker til layout, er de meget velkomne – f.eks. hvis et citat skal fremhæves eller hvis en illustration skal hænge sammen med et særligt tekststykke (find evt. inspiration i gamle blade). Dette skal skrives ind som et punkt: ”Til Layout” før artiklen/brødteksten.
  • Eventuelt litteraturliste: Indput bruger i udgangspunktet ikke litteraturlister og henstiller til, at skribenterne skriver eventuelle referencer ind i teksten. Hvis en skribent mener, at det er nødvendigt med en litteraturliste, så er det skribentens ansvar at tage kontakt til layout i god tid for at finde en løsning.
 • Formatering:
  • Manchet: Placeres som det første efter overskriften og markeres med en parentes, så layout kan se, hvilken del der skal agere manchet.
  • Citater: Markeres med rød tekstfarve. Bliver derefter fremhævet som forstørrede citater i den printede artikel.
  • Underoverskrifter: Vi opfordrer til, at inddele sin tekst i mindre afsnit med tilhørende overskrifter.
  • Kursivering: Ved interviews bør spørgsmål skrives i kursiv, og der skal benyttes citationstegn ved direkte citater.
  • Indryk: Bruges ikke. I stedet bruges nyt afsnit (dobbelt linjeskift).

Billeder

Med mindre andet er aftalt står skribenten egenhændigt for billedmateriale til sin artikel – vær opmærksom på, at billeder "sælger" artiklen. Redaktionen giver ikke tilsagn om at trykke alle billeder, men tager gerne stilling til et større udvalg. Billedfiler skal sendes separat – ikke inde i tekstdokumenter. Billedtekster skal angives i artiklen med angivelse af fotograf, hvis fotografi, eller hvis kunstværk: Kunstner, titel, datering og evt. tilhørsforhold (hvor værket hører hjemme). Filformatet skal være JPG eller PDF, og 2000x2000 pixels. (billeder fra internettet har sjældent høj nok opløsning, så pas på).

Ligger man ikke selv inde med et kamera kan man spørge redaktionen om vi efter nærmere aftale eventuelt kan stille fotograf og udstyr til rådighed. 

Du kan også kontakte en af vores illustratorer, hvis du vil have lavet en illustration.


Redigering

Artiklen skal igennem en korrekturproces. Når artiklen er sendt til redaktion@indput.dk, sendes den til 1. korrektur og returneres med kommentarer og forslag til rettelser (kan både være angående formalia, retskrivning, komma og selve tekstens indhold). Når skribent og korrektur er nået til enighed, sendes artiklen videre (af 1. korrektur) til 2. korrektur og processen gentages.

Redaktionen forholder sig retten til at redigere og forkorte indsendte indlæg samt indsætte billeder og illustrationer. Dette vil dog ske under kommunikation med den eksterne skribent. Redaktionen forbeholder sig retten til at undlade at udgive materialet på hvilket som helst tidspunkt i processen.

Skriv endelig, hvis du vil have feedback på idéer, hjælp til at vælge vinkel på en artikel, eller på anden vis har noget på hjerte: redaktion@indput.dk Søg gerne inspiration i andre publikationer og tidligere udgaver af Indput, og spørg endelig, hvis du er i tvivl om noget.

Rigtig god skrivelyst!