Posts in Bogmærke
Merleau-Ponty-bogmærket

Af Isabel Sidenius
September 2019

Psykologien er langt hen ad vejen præget af en række grundlagsproblemer, hvor dikotomier som følelse og fornuft, krop og bevidsthed, sansning og tænkning gennemsyrer både de måder, vi tænker om psyken på, samt hvordan vi undersøger psykologiske fænomener. En teoretiker, hvis virke i høj grad har drejet sig om at udviske disse dikotomier og opløse skarpe begrebslige kontraster, er filosoffen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), hvorfor han naturligvis skal være dette blads bogmærke. 

Read More
Camus-bogmærket

Af Alexander Gjerding

Den franske filosof, forfatter og journalist Albert Camus blev født i Mondovi, Fransk-Algeriet i 1913 i en familie af Pied-Noirs (kristne og jødiske grupperinger, som havde emigreret til de franske kolonier i Nordafrika). Han er særligt kendt for at adressere spørgsmålet om det absurde, som for Camus er en konsekvens af menneskets behov for mening og afklaring i en verden, der er dette foruden.

Read More
Butler-bogmærket

Af Sebastian Tobias-Renstrøm

Judith Butler blev født i 1956 i Cleveland, Ohio. Hun er filosof og nok et af de dér navne, man ikke undgår, hvis man overhører en kønsdiskussion et sted i Akademia. Det skyldes sandsynligvis, at hun er verdenskendt kønsteoretiker og blandt mange betragtes som en af hovedteoretikerne inden for queer-feminismen, der er kendt for at gøre oprør mod binære kønskategorier. Hun er forbundet med diskurskonstruktionisme, dekonstruktionisme og kønsperformativitet, hvoraf sidstnævnte nok er et af hendes vigtigste bidrag til kønsdebatten.

Read More
Arendt-Bogmærket

Af Frederik Bjerre Andersen

Hannah Arendt (1906-1975) var politolog, filosof, ateist og en unådig, hård kritiker af nationalstater, som hun mente på totalitær vis ydmygede og retsforfulgte minoritetsgrupper i det tidligere Europa.Disse dage anvendes Arendts værker særligt inden for social-, eksistentiel- og politisk psykologi. Hendes aktivistiske tanker vurderes af mange som højaktuelle netop nu, hvor menneskerettigheder langt fra hænger på træerne.

Byd Hannah Arendt velkommen i Indputs bogmærkeklub!

Read More