Posts in Akademia
Det økonomiske menneske – et speciale om Finansministeriets regnemodeller

Af Phillip Steen Dyssegaard
September 2019
 

Hvilke antagelser om menneskets psykologi bygger økonomiske regnemodeller på? Det spørgsmål havde jeg brugt næsten et år på at besvare, da jeg sidste forår afleverede mit speciale i psykologi med titlen ’Mennesket i økonomien’. I specialet lavede jeg en videnskabsteoretisk undersøgelse af de regnemodeller, det danske Finansministerium bruger, når de skal rådgive regeringen om effekten af politiske reformer.

Read More
Arven fra Husserl

Af Isabel Sidenius, stud.psych. 
Juni 2019

Bachelorprojekt. Man kan drage en skelnen mellem filosofi og videnskab, hvor filosofien adskiller sig fra videnskab ved ikke at have et empirisk grundlag. Samtidig hviler en række af psykologiens videnskabsteoretiske og metodologiske principper på filosofiske antagelser, der guider de empiriske undersøgelser. Så hvordan skal man egentlig forstå relationen mellem psykologi og filosofi? Denne diskussion blev afsættet for mit bachelorprojekt, hvor jeg gav mig i kast med at undersøge, først og fremmest hvad fænomenologi egentlig er, i sin oprindelige filosofiske udformning, og hertil hvorvidt den er forenelig med en empirisk psykologi.

Read More
Psykologiens metafysik – eller hvordan psykologien fik spundet sig ind i sin egen matematiske idéverden og tabte sit objekt undervejs

Af Jeppe Olsen, stud.psych.
Som et forarbejde til vores speciale, diskuterer jeg i denne artikel et konkret eksempel på forholdet mellem model og empiri i moderne psykologi, nemlig anvendelsen af statistiske modelleringer. Artiklen er en bøn til forskerne om at huske den videnskabsteoretiske refleksion, når de gør brug af statistiske modeller, så vi i psykologien ikke ender som på Christiansborg, hvor alle er enige om at ”antallet betyder noget”, men ingen ved hvad…

Read More
Køn seksualundervisning

Af Julie Holmquist Thune

BACHELORPROJEKT. Jeg har længe undret mig over fænomenet køn, og hvorfor køn kan fungere som en betydningsfuld måde at kategorisere mennesker og deres handlinger.Hvordan seksualundervisningen ser ud i dag, vidste jeg ikke da jeg startede mit bachelorprojekt, men i det følgende kan du læse om noget af det, jeg lærte af at skrive et bachelorprojekt om, hvordan seksualundervisning fremstiller køn, og hvilke konsekvenser fremstillingen kan få for eleverne.

Read More
Ayahuasca - fra et videnskabeligt perspektiv

Af Laya K. Pätzold

Ayahuasca er en brunlig og ildelugtende plante-te, som fremkalder en forandret bevidsthedstilstand. Det er et såkaldt enteogen, som har været anvendt i rituel kontekst i Amazonas-regionen i tusindvis af år. Denne artikel er baseret på min bacheloropgave om ayahuasca og dets værdi i behandling af psykopatologiske tilstande som f.eks. afhængighed og depression.

Read More
Forestillinger om at blive noget, der kan blive til noget

Af Stephanie Schou, cand.psych., og Sofie Alsøe Krogsgaard, cand.psych.

SPECIALE. Unge gør sig alle mulige forestillinger om, hvad fremtiden vil bringe dem. Nogle drømmer om at blive danser for Justin Bieber, andre drømmer om at blive folkeskolelærer eller noget helt tredje, fjerde og femte. Så hvorfor ikke stille sig nysgerrig over for, hvad der mon vil ske, hvis sagsbehandlere i kommunernes jobcentre retter opmærksomhed mod at understøtte og nære de unges fremtidsdrømme og forestillinger i beskæftigelsesorienterede samtaler?

Read More
Psykologiens moralske implikationer i filosofisk perspektiv

Af Phillip Dyssegaard

BACHELORPROJEKT. De fleste psykologer er enige i, at det er vigtigt at forholde sig til fagets moralske og etiske implikationer. Ofte begrænser de etiske overvejelser sig dog til overholdelsen af diverse etiske retningslinjer om tavshedspligt. I min bacheloropgave ville jeg gerne undersøge, hvordan psykologien også påvirker folks liv på et mere grundlæggende niveau. Mange filosoffer har nemlig peget på, at psykologiske termer og teorier har en stor betydning for, hvordan mennesker i nutidens vestlige verden i det hele taget beskriver og forstår sig selv, og dette har i sig selv en række moralske implikationer.

Read More
Den globale konkurrences konsekvenser for subjektive valg og begær

Af Nina Kjar

BACHELORPROJEKT. I denne artikel vil jeg fremhæve nogle centrale pointer fra mit bachelorprojekt, som er relevante for det politiske tema. De teoretiske pointer kan bruges til at give indblik i, hvordan noget vi oplever som meget fjernt, nemlig den globale konkurrence, påvirker vores daglige liv meget konkret, ved at have betydning for vores subjektive valg og begær.

Read More
Instituttets forskning - Om projektet ’Æstetisk erfaring og det præ-refleksive selv’

Af Casper Schacht Lund

Hvad laver de egentlig, forskerne på Institut for Psykologi, når de ikke står i forelæsningslokalerne og underviser de studerende? Hvilke empiriske og teoretiske problemfelter er de opslugte af i deres daglige forskningspraksis, og hvilke sider af psykologien er forskerne på vores institut med til at udvikle? I en ny temaserie om Instituttets forskning begiver Indput sig over i institutbygningen på den modsatte side af Øster Farimagsgade for at høre medlemmer af de forskellige forskergrupper, hvad de aktuelt beskæftiger sig med i deres forskning. Mens vi i forrige feature zoomede ind på snitfladerne mellem kognitionspsykologi og filosofi i et forskningsprojekt om selektionen af intentioner, er Indput i denne omgang taget på besøg hos Tone Roald, der leder et projekt om kunsterfaringen og dens forankring i præ-refleksiviteten.

Read More