Posts tagged Main
Hvis den Anden er Ond, Sutter deres Perspektiv Garanteret Røv

Af Oliver Hundahl
September 2019

Det er så fashionabelt nu om dage, at sige man vil nedbryde alle dikotomier. For det meste er det en god idé; de fleste dikotomier er det rene bavl. Fuldstændig tilfældigt (som når man skidestiv spiller dart i mørke) har man fyret egenskaber over på den ene og den anden side af en streg, man selv har tegnet op. Vi har altid dikotomier tæt inde på livet. Selv foragter jeg virkelig alt, der så meget som lugter af yin og yang.

Read More
Polariteter i moderne kunst – Generation Wealth og Homeless Souls

Af Amanda Aaboe Bell
September 2019

Louisiana har henover sommeren haft to udstillinger, som tidsligt overlappede inden for den sidste måned. De to udstillinger, ’Generation Wealth’ og ’Homeless Souls’, portrætterer på mange måder verdens mest modsætningsfyldte forhold. Gennem udstillingerne overvejede jeg øjebliksvist, om verden på et tidspunkt knækker over mellem sine ekstremer.

Read More
Dedikeret til det kriminelle sind - Interview med kriminalpsykolog Charlotte Kappel

Af Stine Karstoft, stud.psych. 
September 2019

Forholdet mellem kriminel adfærd og forskellige psykosociale faktorer har længe været et af mine primære faglige interesseområder og var i sin tid også én af årsagerne til, at valget af studie faldt på psykologi. For at blive klogere herpå og for at udbrede budskabet, har jeg talt med – måske Danmarks eneste – kriminalpsykolog og ph.d. Charlotte Kappel.

Read More
PRAKSIS I TEORIEN, TEORIEN I PRAKSIS

Af Casper Schacht Lund & Alexander Gjerding
September 2019

Ifølge mange psykologistuderende bør der indføres mere praksisrettet undervisning på uddannelsen. Dette argument er dog ofte baseret på en fejlagtig forståelse af forholdet mellem teori og praksis, der underkender teoriens betydning for praksis såvel som praksissens dybe kompleksitet. Teori/praksis udgør som begrebspar ikke en modstillet kontrast, men må snarere tænkes som to modi af én og samme psykologfaglighed. 

Read More
Specialeprocesser på godt og ondt 

Af Amanda Lambæk og Cecilie Bildstedfelt
September 2019

Vi har lige afleveret speciale. And we lived to tell about it. Specialeprocessen er et mærkeligt grænseland mellem at være studerende og dét på den anden side, som vi endnu ikke helt ved, hvad er. Ligesom folk, der har haft nærdødsoplevelser kan fortælle om tærsklen til døden, er vi vendt tilbage til studiemagasinet for at fortælle om den forunderlige afslutning på studielivet, som specialeprocessen er. Vi stiller hermed vores indsigter til fri afbenyttelse.  

Read More
Merleau-Ponty-bogmærket

Af Isabel Sidenius
September 2019

Psykologien er langt hen ad vejen præget af en række grundlagsproblemer, hvor dikotomier som følelse og fornuft, krop og bevidsthed, sansning og tænkning gennemsyrer både de måder, vi tænker om psyken på, samt hvordan vi undersøger psykologiske fænomener. En teoretiker, hvis virke i høj grad har drejet sig om at udviske disse dikotomier og opløse skarpe begrebslige kontraster, er filosoffen Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), hvorfor han naturligvis skal være dette blads bogmærke. 

Read More
Det økonomiske menneske – et speciale om Finansministeriets regnemodeller

Af Phillip Steen Dyssegaard
September 2019
 

Hvilke antagelser om menneskets psykologi bygger økonomiske regnemodeller på? Det spørgsmål havde jeg brugt næsten et år på at besvare, da jeg sidste forår afleverede mit speciale i psykologi med titlen ’Mennesket i økonomien’. I specialet lavede jeg en videnskabsteoretisk undersøgelse af de regnemodeller, det danske Finansministerium bruger, når de skal rådgive regeringen om effekten af politiske reformer.

Read More
Udveksling i New Zealand

Af Johanna Mariam Madsen, stud.psych. 
September 2019

At tage på udveksling som psykologistuderende hvor der er minimal mulighed for frit at vælge, hvilke fag man vil have, kan være en stor udfordring. Men hvis man alligevel kaster sig ud i at få det store puslespil af studieordninger, forhåndsgodkendelser, merit og SU til at gå op, venter der store oplevelser forude. Her kan du læse om, hvad du bl.a. kan opleve ved at tage på udveksling i Wellington i New Zealand. 

Read More
Tiden og ånden da Indput blev til 

Af Henning Pape og Niels Mohr, medstiftere af Indput 
Juni 2019

"Bryd professorvældet! Medbestemmelse nu!" stod der på en husgavl i Studiegården den 21. marts 1968, hvor de psykologistuderendes fagråd havde indkaldt til demonstration. De studerende var utilfredse med de umoderne undervisningsformer og det forældede pensum samt den antikverede kultur, der herskede på universitetet og specielt på Psykologisk Laboratorium. 

Read More
How to rebel – 10 tips til et sundere og smukkere studieliv

Af Nina Kjar og Sebastian Tobias-Renstrøm
Juni 2019

Føler du også, at du lider under en søvndyssende falsk bevidsthed, så giver vi her sommerens opkvikkende kur. Konstant kritisk opmærksomhed på normer og regler er det nye sort, og vi gør oprør til en permanent livsform med disse 10 gode råd. Vi ved jo godt at du, kære læser, har en sassy stemme i baghovedet, der siger: ”Bitch please, nu kan det fandme være nok!”.

Read More
Sexologiens plads i psykologien

Af Anne Brouw Iversen & Roselil Aalund
Juni 2019

Sexologi bliver ofte sidestillet med useriøse indslag og fredagsunderholdning i Danmark. Det er blevet noget, vi fniser af. Psykologer uddannes ikke til at tage hånd om den sexologiske del af mange psykiske problemstillinger på grund af nedprioritering fra universiteternes side. Vi har i den forbindelse interviewet Nina Lildal-Schrøder, specialist i psykopatologi og forperson for Psykologfagligt Selskab for Klinisk Sexologi, for at få indblik i hendes syn på sagen.

Read More
Dyre psykologer og en syg psykiatri - Psykiatriordførerne forholder sig til psykiatrien og psykologernes rolle frem mod valget 2019

Af Amanda Aaboe Bell
Juni 2019

Valgkampen er helt uofficielt skudt i gang. Når det kommer til, hvor krydset skal sættes ved det forestående folketingsvalg, er sundhed det vigtigste emne for danskerne. Somatisk og psykisk sygdom er kommet på dagsordenen, og plæderer man for en ligestilling af områderne, byder et spørgsmål sig nødvendigt: Hvordan vil de forskellige partier prioritere psykiatrien og psykologernes rolle i sundhedsvæsenet efter valget?

Read More
Konspirationsteorier del X: The Cartesian Candidate 

Af Oliver Hundahl, stud. psyk. 
Juni 2019

Jeg lovede jer, for efterhånden mange måneder siden, at jeg ville komme ind på konspirationsteoriens psykologi. Det ved jeg ikke, om I kan huske. Jeg ved ikke engang, om nogen læser de her artikler. Jeg ved kun, at konspirationsteorier findes. Hvad der sker i en persons hoved, siden de finder en dybt bizar idé fornuftig, må jeg gætte mig til. 

Read More
Arven fra Husserl

Af Isabel Sidenius, stud.psych. 
Juni 2019

Bachelorprojekt. Man kan drage en skelnen mellem filosofi og videnskab, hvor filosofien adskiller sig fra videnskab ved ikke at have et empirisk grundlag. Samtidig hviler en række af psykologiens videnskabsteoretiske og metodologiske principper på filosofiske antagelser, der guider de empiriske undersøgelser. Så hvordan skal man egentlig forstå relationen mellem psykologi og filosofi? Denne diskussion blev afsættet for mit bachelorprojekt, hvor jeg gav mig i kast med at undersøge, først og fremmest hvad fænomenologi egentlig er, i sin oprindelige filosofiske udformning, og hertil hvorvidt den er forenelig med en empirisk psykologi.

Read More