Hvilken type psykologistuderende er du?

Af Amanda Lambæk, stud.psych., og Phillip Dyssegaard, stud.psych.    

I en kronik trykt i Dagbladet Politiken d. 26. juli 2018 efterlyser institutleder Søren Kyllingsbæk og studieleder Torben Bechmann flere mønsterbrydere, større aldersspredning og en mere ligelig kønsfordeling på psykologistudiet. De studerende er alt for ens, alt for unge, og så er der ALT for mange kvinder. Der er mangel på krøllede hjerner, mænd og studerende med livserfaring lyder det. Men kan det virkelig passe, at vi på psykologistudiet kun er i besiddelse af glatte hjerner og aldrig har set andet end indersiden af en bog? For at finde svar på dette spørgsmål, må vi ty til virkelighedens verden og lade empirien tale! Indput er derfor stolt over at kunne præsentere den store Hvilken type psykologistuderende er du?-test!

Screen Shot 2018-10-03 at 08.59.40.png

12-talspigen 

Tillykke! Du er fuldstændig magen til alle de andre studerende på studiet! Du er ung, kommer fra en velstillet baggrund og vigtigst af alt, så er du en kvinde. Fordi du er kvinde, har du været bedre end mændene til at prioritere alle fag højt i gymnasiet, fordi kvinder som bekendt bliver tidligere modne end mænd. Din unge alder og gode sociale baggrund bevirker, at du ikke har nogen livserfaring. Til gengæld har du en veludviklet evne til at tænke præcis som systemet vil have dig til og til at følge alle regler og retningslinjer i studieordningen til punkt og prikke. 

Screen Shot 2018-10-03 at 09.00.40.png
Screen Shot 2018-10-03 at 09.01.28.png

Mønsterbryderen 

Du er en rigtig mønsterbryder. Modsat alle de andre studerende kommer du ikke fra en velstillet familie, og dine forældre har ikke selv lange videregående uddannelser. Faktisk er det lidt af et under, at du er kommet ind på studiet. Hvis du fortsætter det gode arbejde og lærer at tilpasse dig de sociale koder, vil du måske kunne foretage den fulde transformation og blive en rigtig 12-talspige, ligesom alle de andre.  

En rigtig mand 

Hov, hvordan er du kommet ind? Er du sikker på, at du har skrevet din kvote 2-ansøgning selv?  

Screen Shot 2018-10-03 at 09.00.58.png
Screen Shot 2018-10-03 at 09.01.10.png

Den livserfarne 

Du er gået gennem ild og vand for at komme ind på studiet. En glorværdig kvote 2’er, som både har arbejdet flittigt på sit CV og på ærlig vis har skrevet sin ansøgning på egen hånd. Du har haft psykiske og sociale problemstillinger tæt inde på livet og har derfor gode forudsætninger for at blive en fremragende klinisk psykolog. Desværre vil dine kompetencer fra den virkelige verden ikke være til nogen som helst gavn på studiet, hvor det snarere gælder om at skrive fejlfrie, teoretiske opgaver. En disciplin som 12-talspigerne uden tvivl vil give dig baghjul i. 

Den krøllede hjerne 

Din krøllede hjerne er et sjældent syn på studiet, hvilket du sandsynligvis allerede har opdaget. Du møder ofte modstand i gruppearbejdet fra 12-talspigerne, som ikke kan følge med i dine alternative tankestrømme og din kreative og nytænkende måde at gå til opgaven på. Men frygt ej! Allerede efter det første år vil studieordningen og den rigide eksamensform have rettet krøllerne ud, så du nok skal komme til at passe ind på studiet.  

 

  

Screen Shot 2018-10-03 at 09.00.50.png