I psykologiens tjeneste - praktik hos Dansk Psykolog Forening 

Af Phillip Steen Dyssegaard, stud.psych. 

I foråret 2018 var jeg i praktik som psykologfaglig konsulent i Dansk Psykolog Forenings afdeling for politisk rådgivning og analyse. Over fire måneder fik jeg et spændende indblik i, hvordan man som psykolog kan arbejde på et samfundsmæssigt og politisk niveau for at sikre menneskers mentale sundhed, trivsel og udvikling. Hvis det lyder som noget for dig, kan du her læse lidt om, hvad jeg arbejdede med, og om de erfaringer jeg gjorde mig med arbejdet som psykolog i en politisk organisation.

Screen Shot 2018-10-14 at 12.27.21.png

Dansk Psykolog Forening (DP) er som bekendt en fagforening for psykologer i Danmark. Du kender den måske gennem nogle af Studentersektionens (DPS) arrangementer, fra formand Eva Secher Mathiasens optræden i ”Debatten” eller måske er du selv medlem og får medlemsbladet P ind ad brevsprækken hver måned. En del af DPs formål er de typiske ”fagforeningsopgaver”, såsom at forbedre og understøtte psykologernes arbejdsforhold, at sikre høj kvalitet og høj etisk standard i psykologfaglige ydelser og at fremme psykologers faglige profil i offentligheden. Men foreningen har også til formål ”at arbejde for menneskers psykiske velfærd og trivsel” og især denne sidstnævnte del af foreningens arbejde var omdrejningspunktet for mit praktikforløb i DPs afdeling for politisk rådgivning og analyse.  

Samfundet som klient 

Som arbejdsplads for psykologer betragtet er DP lidt speciel. Der er nemlig ingen ”klienter” og derfor ingen behandling eller interventioner, der skal udføres. Hvis man kan tale om en kunde eller en klient, er det snarere hele samfundet! Desværre er det jo ikke sådan lige til at fikse hele samfundet på én gang, og arbejdet i den politiske afdeling består mere konkret i at arbejde for de mål, der er vedtaget af foreningens medlemmer på generalforsamlingen. Det er nemlig medlemmerne, som bestemmer hvad foreningen skal arbejde for. Et eksempel på en af de ting, medlemmerne har vedtaget, at DP skal arbejde for, er at sikre fri, lige og reel adgang til psykologydelser for alle med behov, så det ikke kun er en snævert afgrænset gruppe af borgere, der kan få (delvist) dækket deres udgifter til psykologhjælp.  

Tværfaglighed og politik 

Hvis de politiske mål, som er vedtaget på generalforsamlingen, skal føres ud i livet, så kræver det, at foreningen får nogle af de politikere i tale, som er med til at udforme lovgivningen og har indflydelse på indretningen af samfundet. Det er netop denne opgave, der er omdrejningspunktet for arbejdet i afdelingen for politisk rådgivning og analyse, som jeg var tilknyttet i mit praktikforløb. Mens jeg var der, bestod afdelingen af en chef, som er cand.scient.pol., to psykologer (begge ph.d., hvoraf den ene var min praktikvejleder), en sundhedsøkonom, en sundhedspolitisk konsulent og en studentermedhjælper. De to psykologer i afdelingen er ansat for at sikre den psykologfaglige tyngde i afdelingens strategiske og politiske arbejde ved at bringe psykologisk forskning og viden om psykologers kompetencer og praktiske erfaringer i spil, og det var selvfølgelig denne del af afdelingens arbejde, jeg som praktikant skulle hjælpe til med. Rigtig mange af opgaverne i afdelingen bliver dog løst i et tværfagligt samarbejde mellem afdelingens medarbejdere, der hver især byder ind med forskellige perspektiver og kompetencer. 

En dag på kontoret i Dansk Psykolog Forening 

Mine arbejdsdage i praktikforløbet kunne se meget forskellige ud. Nogle dage var der mange møder, både internt i afdelingen og ude af huset med diverse eksterne aktører. Andre gange arbejdede jeg mest på kontoret med at skrive notater, lave research eller lignende. Når jeg var med ude af huset, var det ofte for at deltage i møder med politikere og embedsfolk, både på kommunalt, regionalt og på nationalt niveau. Som psykologistuderende var det meget interessant at få indblik i, hvordan eksempelvis arbejdet på Christiansborg foregår, når folketingets medlemmer mødes med foreninger og organisationer udefra. Her opstår et delikat sammenspil, hvor politikerne ønsker at få forslag, viden og alliancer i forhold til en bestemt sag eller et bestemt politikområde, mens interesseorganisationerne på den anden side håber at kunne påvirke politikerne i den retning, de ønsker. Udover at mødes med politikere og embedsmænd, samarbejder DP også med en række ligesindede organisationer og foreninger, bl.a. om at udveksle viden og forberede fælles politiske udspil. I den forbindelse havde jeg ofte til opgave at fremsende materiale, argumentation, analyser og research eller lignende som forberedelse eller opfølgning på møder med foreningens samarbejdspartnere.  

En anden vigtig del af mine opgaver som praktikant bestod i, at jeg skulle sætte mig ind i et bestemt emne og så udarbejde et notat enten til intern eller ekstern brug. Nogle af disse opgaver havde karakter af forskningsbaseret analyse og research, og løb over flere uger. Eksempelvis lavede jeg en større kortlægning af evidensen for effekten af forebyggende indsatser til børn og unge med dårligt mentalt helbred. Andre gange var der tale om mindre ad hoc-opgaver, som skulle løses på et par timer eller over nogle få dage. Det kunne eksempelvis dreje sig om at udarbejde notater til orientering af formanden og bestyrelsen, informationsmateriale til eksterne interessenter, research og analyse til brug ved afgivelse af høringssvar (dvs. DPs kommentarer til nye lovforslag fra ministerierne) eller om journalistisk research til fagmagasinet P.  
 

Hvorfor vælge Dansk Psykolog Forening som praktikplads? 

Personligt var jeg meget glad for mit praktikforløb, både fordi de opgaver jeg havde var interessante og lærerige, men i høj grad også fordi jeg syntes, at DP var en rigtig god arbejdsplads med søde kollegaer og gode rammer. Som det fremgår af ovenstående, var mange af mine opgaver ikke nødvendigvis strengt psykologfaglige, men kunne også være udført af en sociolog eller en kommunikationsmedarbejder. For mig var dette dog ikke et minus – det var tværtimod noget af det, der gjorde, at jeg valgte DP som praktikplads til at starte med, fordi jeg syntes, det kunne være spændende at arbejde i en tværfaglig sammenhæng. Disse forventninger blev i høj grad indfriet, og jeg vil derfor anbefale en praktikplads i DP til alle, der har lyst til at arbejde med psykologien på et politisk og samfundsmæssigt plan.