Popper-bogmærket

Teskt af Phillip Steen Dyssegaard, stud. psych.
Illustration af Ida Marie Ankerfelt, stud. psych.

Sir Karl Raimund Popper blev født i 1902 i Wien, der på det tidspunkt var en af de vigtigste storbyer i Europa. Byen var bl.a. hjemsted for Freud og i en periode også for den unge Hitler, der boede på det pensionat for hjemløse, som Karl Poppers far drev.

I dag er Poppers kritiske rationalisme og hans såkaldte ”demarkationskriterium” fast inventar på kurser i videnskabsteori overalt i verden. Men Popper selv lærte ikke meget videnskabsteori som ung - i hvert fald ikke i forbindelse med sin første metier. Han uddannede sig nemlig til at starte med som møbelsnedker og blev specialist i at lave store chatoller og skriveborde med indviklede skuffearrangementer (!). Derefter tog han en læreruddannelse, mens han boede i skolebarakker og underviste Wiens fattigste børn. Samtidig fulgte han forelæsninger i matematik og fysik og studerede musik ved Wiens musikkonservatorium. På trods af de mange krumspring udgav han allerede som 31-årig hovedværket Logik der Forschung (The Logic of Scientific Discovery), hvori han introducerede de tanker, der i dag af mange betragtes som det teoretiske udgangspunkt for al god videnskab. Ikke dårligt af en tidligere møbelsnedker...

I dag bliver Popper ofte betegnet som en lidt gammeldags, om end vigtig, videnskabsfilosof. Mange af hans betragtninger virker dog overraskende moderne set med nutidens øjne, og jeg har på fornemmelsen, at han ville have befundet sig godt på psykologistudiet på CSS anno 2016 – Popper var skeptisk over for biologiske modeller af mennesket og advarede mod den misbrug af økonomisk magt, som den tøjlesløse kapitalisme kan føre med sig. I The Open Society and Its Enemies fra 1945 forsvarede han det åbne samfund, der altid er beredt til at lytte til informeret kritik.

Efter krigen flyttede Popper til England, og i 1965 blev han slået til ridder af Dronning Elisabeth II. Han boede i England til sin død i 1994.

I 2016 blev han til et bogmærke i Indput.