Boganmeldelse: Den hjemløse kærlighed

Af Isabel Sidenius, stud.psych.

BOGANMELDELSE. Svend Brinkmann har forfattet en teoretisk velunderbygget og indlevende analyse af sorgens væsen, der beskriver sorg som et almenmenneskeligt grundvilkår. Bogen udfolder, hvordan sorg er en kærlighed, der gøres hjemløs, hvordan sorgen manifesterer sig både psykisk, kropsligt og kulturelt, og hvorfor man bør være varsom med at definere sorg som psykisk lidelse. Alt i alt et anbefalelsesværdigt værk.

Read More
Om sorg - En beretning om at miste og leve (videre) med sin sorg

Af Anne Marie Kristensen og Stine Karstoft

Både Rie og Stine var 12 år gamle, da de mistede en forælder. Men måske ophører lighederne også her; hvor Stine mistede sin far pludseligt til en hjerneblødning, døde Ries mor efter et længere kræftforløb. Og hvor Stine blev boende med sin mor og søskende, flyttede Rie i plejefamilie. I denne artikel svarer Rie og Stine på nogle fælles udarbejdede spørgsmål om, hvordan sorgen og omsorgen har sat sine spor i deres tilgang til verden i dag.

Read More
Findes der en rigtig måde at sørge?

Af Emma Elise Møller

Jeg har mødt Ester Holte Kofod, psykolog og forsker på Sorgens Kultur, til en snak om sorgens kulturelle dimensioner, samt mulige konsekvenser af den nært forestående sorgdiagnose. For hvad kommer det til at betyde for den sørgende, at sorg i stigende grad betragtes som behandlingskrævende? Og hvad siger det om vores samfund, at vi har behov for en diagnose for sorg?

Read More
Omsorg i sorgen - Hvordan kan vi være der for hinanden, når sorgen rammer?

Af Amanda Lambæk & Cecilie Bildstedfelt

I en tid hvor vi skal effektivisere alle dele af tilværelsen i konkurrencestatens navn og realisere os selv som unikke individer, er der ikke meget plads til at rumme sorgen. Som pårørende kan man derfor føle sig handlingslammet og berøringsangst, når ens nærmeste bliver konfronteret med døden. Hvordan kan vi gøre mere plads til at kunne være i sorg, og blive bedre til at nærme os hinanden, når sorgen rammer?

Read More
Omsorg i sorgen - Hvordan kan vi være der for hinanden, når sorgen rammer?

Af Amanda Lambæk & Cecilie Bildstedfelt

I en tid hvor vi skal effektivisere alle dele af tilværelsen i konkurrencestatens navn og realisere os selv som unikke individer, er der ikke meget plads til at rumme sorgen. Som pårørende kan man derfor føle sig handlingslammet og berøringsangst, når ens nærmeste bliver konfronteret med døden. Hvordan kan vi gøre mere plads til at kunne være i sorg, og blive bedre til at nærme os hinanden, når sorgen rammer?

Read More
“…Og så er der dem, der løber fra sorgen”

Af Frederik Bjerre Andersen

Hvorfor “løbe” fra sorgen, når man kan lære at løbe med den? Adskillige folk inden for sportsverdenen beskriver løbets lindrende virkning på sorg og tab. Nærværende essay vil kigge nærmere på, hvorfor sportsfolk på tværs af tid, nation og generation forbinder noget så banalt som at løbe med psykisk velbefindende når livet gør ondt.

Read More
Working with survivors of human cruelty – Praktik hos Helen Bamber Foundation

Af Ida Marie Ankerfelt

I efteråret 2018 var jeg i praktik som klinisk psykolog hos Helen Bamber Foundation, som er en NGO i London, der arbejder med traumatiserede flygtninge. Jeg vil her dykke lidt ned i de arbejdsopgaver jeg havde og de erfaringer jeg gjorde mig undervejs, med det formål at give lidt inspiration til en af de mange måder, man kan bruge sit praktiksemester.

Read More
Udveksling i Belgien

Af Karen Damgaard

Og sådan kan jeg se tilbage på et semester, hvor jeg sommetider havde følelsen af at være et fritsvævende blad i en blid efterårsbrise. Og når det ikke regnede, som det kun sjældent gjorde, var dén følelse aldeles skøn og månederne i det belgiske berigende på alle mulige måder – selvom det nu også er godt at komme hjem igen til alt det, der er plantet hér. 

Read More
Evidensbaseret orgasme? OMG YES!

En hjemmeside ved navn www.omgyes.com trender for tiden på diverse sociale medier og har derfor fanget et par Indputteres opmærksomhed. Hjemmesiden skal udgøre en form for tutorial i kvindelig stimulans (ja, det var to kvindelige studerende, hvis interesse blev vakt). Formålet med hjemmesiden er at skabe en platform, hvor den kvindelige tilfredsstillelse kan udforskes med udgangspunkt i 1000 kvalitative interviews og supplerende kvantitativ forskning.

Read More
Forført af psykoanalysen

Af Inger Lund Michelsen stud.psych. og Ella deFigueiredo Lykke stud.psych.

“NO SEX, PLEASE, we’re British!”, udbrød den britiske psykoanalytiker, da den franskorienterede psykoanalytiker ville tale om de seksuelle følelser et spædbarn kunne vække til live i sin mor. Den britiske analytiker ville hellere tale om hadet og de morderiske impulser, som en mor kunne vække til live i sit nyfødte spædbarn. Der var sex, had, kannibalisme, kastration, incest, perversion, analfiksering og fallos i luften, da vi var afsted på psykoanalytisk konference for studerende i Bruxelles den første weekend i oktober.

Read More
For-føreren som oprører

Af Sebastian Tobias-Renstrøm, stud.psych.

Jeg ved ikke med dig, kære læser, men jeg har snart fået nok. Alt for mange af mine venner, alt for mange, jeg kender, og alt for mange unge mennesker har det alt for dårligt. Utilstrækkelighed, lavt selvværd, lav selvtillid, katastrofetanker, manglende lyst, manglende begær og i de værste tilfælde en lyst til at dø. Vi har det dårligt, og alligevel så rulles fremdriftsreformen ikke (helt) tilbage, uddannelsesloftet er ikke blevet hævet (endnu), og vores kritik falder for døve øre.

Read More
Er psykologien blevet forført af statistikken?

Af Phillip Steen Dyssegaard, stud.psych. og Anne Marie Kristensen, stud.psych. 

Umiddelbart kunne man tænke, at forførelse og statistik ikke har meget med hinanden at gøre. Men måske er den igangværende replikationskrise i psykologien et udtryk for, at psykologien har ladet sig forføre af signifikante p-værdier og opsigtsvækkende resultater? Indput mødte lektor Anders Petersen, der er fagkoordinator for fagene Statistik I og II, til en snak om replikationskrisen og om, hvordan man kan blive forført af sin egen forskning. 

Read More
Rie KristensenCopyComment
Er psykologien blevet forført af statistikken?

Af Phillip Steen Dyssegaard, stud.psych. og Anne Marie Kristensen, stud.psych. 

Umiddelbart kunne man tænke, at forførelse og statistik ikke har meget med hinanden at gøre. Men måske er den igangværende replikationskrise i psykologien et udtryk for, at psykologien har ladet sig forføre af signifikante p-værdier og opsigtsvækkende resultater? Indput mødte lektor Anders Petersen, der er fagkoordinator for fagene Statistik I og II, til en snak om replikationskrisen og om, hvordan man kan blive forført af sin egen forskning. 

Read More
Don Giovanni Overdrive

Af Oliver Nørby Hundahl

Vi kender alle sammen Don Juan. Gode Gamle John, den kvindebedårende hankat. Johnny-boy med den gyldne tunge og glimtet i øjet, der lurer snart den ene, snart den anden kvinde i fordærv med sin sydlandske charme og sin noble manér. DJ Donny Jay, der ville opgive alt - sin status, sin person, sin families ære og sit liv endda - hvis det kunne skaffe ham et større antal damer.  

Read More